6 جنگنده روسی که قصد نزدیک شدن به آسمان آمریکا را داشتند توسط نیروی هوایی این کشور رهگیری شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، سی‌ان‌ان خبر داد که 6 جنگنده روسیه‌ای که قصد نزدیک شدن به آسمان آمریکا را داشتند توسط نیروی هوایی این کشور رهگیری شدند. بنابراین گزارش این 6 جنگنده در دو منطقه توسط نیروی هوایی آمریکا و کانادا رهگیری شدند. بنابر گزارش‌ها بلافاصله جت‌های جنگی این دو کشور به پرواز درآمدند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.