گوشت بزرگ تو خورشت

23
215

مهمونی بودیم
یه گوشت بزرگ تو خورشت بود
روم نشد وردارم
یهو برقا رفت سریع گذاشتمش دهنم!
بعد فهمیدم لیمو امانی بوده!
من دیگه هیچوقت اون آدم قبل نشدم

SHARE
Previous articleفهیمه
Next articleبیمه بیکاری

23 COMMENTS

LEAVE A REPLY