بازداشت دهها نفر در حمله به یک مهمانی همجنسگرایان

خبرگزاری مهر: یک باند همجنس بازی متشکل از دهها نفر به همراه چند تبعه خارجی از کشورهای منطقه پس از مراقبت و تحت نظر بودن توسط نیروهای سپاه پاسداران در کرمانشاه دستگیر شدند. بر اساس این گزارش این گروه که به بهانه برگزاری جشن تولد در یکی از تالارهای شهر به رقاصی و ... مشغول بودند، دستگیر و به مراجع ذیربط تحویل داده شدند. در این گروه مسائلی مثل ترویج ازدواج همجنسگرایان و ... انجام می شد و در حال انجام اقداماتی برای گسترش فعالیت های خود بودند. برخی جریانات خارجی با اعزام افرادی از گروه های همجنس گرایی به کشور از مدتها پیش در صدد ترویج فساد در داخل کشور هستند.

:نظرات شما